Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er zijn verschillende methodieken om de precieze waarde van een bedrijf te berekenen. Hieronder lichten we er twee veelgebruikte toe, namelijk Discount Cash Flow en verbeterde rentabiliteitswaarde.

Bedrijfswaarde berekenen met Discount Cash Flow (DCF)

De DCF methode bepaalt de bedrijfswaarde van een onderneming op basis van het contant maken van de toekomstige inkomsten (kasstromen of cash flows) die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van de onderneming.

Deze methode wordt gezien als de meest gedetailleerde en professionele waarderingsmethode. Het belangrijkste nadeel van deze methode is dat voor een goede toepassing de beschikbaarheid van betrouwbare prognoses vereist is.

Bedrijfswaarde berekenen met verbeterde rentabiliteitswaarde

De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. Om dit ‘normatief resultaat’ vast te kunnen stellen wordt gekeken naar de in het verleden behaalde resultaten. Tevens wordt er rekening gehouden met de aanwezige vermogensstructuur om de bedrijfswaarde te berekenen.

Het gemiddeld genormaliseerd resultaat na belastingen wordt gekapitaliseerd tegen een veronderstelde, door vermogensverschaffers geëiste, rendementsnorm. Door de uitkomst vervolgens te corrigeren voor overschot dan wel tekort aan eigen vermogen wordt de (genormaliseerde) verbeterde rentabiliteitswaarde verkregen.

Welke methode wanneer inzetten?

Bij een goede uitvoering van de methodes zijn de uitkomsten gelijk. Het kan zijn dat één methode in een bepaald geval passender is, soms is een combinatie van methodes de beste optie. Het heeft de voorkeur om uit te gaan van de economische waarde en aldus rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Meer vragen over de waarde van een bedrijf?

Hoeveel is mijn bedrijf waard?
Wat is het verschil tussen waarde en prijs?