Hoe verkoop ik mijn bedrijf?

De verkoop van een bedrijf is voor velen een eenmalige exercitie, met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces.

Doelstellingen van de verkoop

Allereerst moeten de doelstellingen van de verkoop worden bepaald. Gaat het om overdracht binnen de familie? Wat is het gewenste tijdschema? Wordt financiële onafhankelijkheid nagestreefd en hoeveel vermogen is hiervoor dan nodig? Alle persoonlijke en zakelijke facetten van de voorgenomen verkoop worden onder de loep genomen.

Informatiememorandum

De tweede stap in het verkoopproces mondt uit in een informatiememorandum. Daarin worden alle facetten van het bedrijf beschreven. Niet alleen de financiële kant van de zaak, maar ook de historie, de personele organisatie, de markt, de producten, klanten, leveranciers, de potentie, de sterktes en zwaktes van het bedrijf etc. Dit document is de basis voor de verkoop van een bedrijf. In het informatiememorandum wordt de onderneming in haar context beschreven, waarbij het voor een potentiële koper duidelijk wordt wat een mogelijke acquisitie oplevert.

Koper voor het bedrijf zoeken

Een volgende stap is het zoeken van een koper voor het bedrijf. Dat kunnen bedrijven zijn in dezelfde sector bijvoorbeeld een concurrent, leverancier of afnemer (verticale integratie) of bedrijven in andere sectoren die zich bijvoorbeeld op zelfde klantenkring richten (horizontale integratie). Veelal bedrijven die niet (actief) op zoek waren naar een aankoop, maar het kan ook zo zijn dat de verkoper al een geïnteresseerde partij heeft gevonden dan wel is benaderde door een geïnteresseerde partij.

Onderhandeling en contractering

Daarna start de onderhandeling en contractering, in deze fase dienen de wensen van koper en verkoper samen te komen, niet alleen financieel, maar op tal van terreinen. Dat vereist onderhandelingsvaardigheid. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst en vervolgens in een koopovereenkomst.

Meer vragen over het verkopen van een bedrijf?

Wanneer zou ik mijn bedrijf verkopen?