Wat is het verschil tussen waarde en prijs?

Bij een transactie zullen partijen ernaar streven om een positief verschil te creëren tussen prijs en waarde. Dat betekent dat iemand die wil kopen niet meer wil betalen dan de waarde die hij/zij aan het te kopen object toekent. Doordat prijzen afwijken van waardes komen transacties tot stand. Indien er geen verschil is tussen prijs en waarde creëert een transactie geen toegevoegde waarde. Hoe het verschil in waarde tussen koper en verkoper wordt verdeeld, hangt af van een aantal factoren zoals de alternatieven voor beide partijen, het gewenste tijdstip van de transactie, de informatie over de positie van de andere partij en de vaardigheid in het onderhandelen. Er kan zelfs een prijs ontstaan die ligt boven de waardering van de koper, als bijvoorbeeld prestige in het spel is.

Meer vragen over de waarde van een bedrijf?

Hoeveel is mijn bedrijf waard?
Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?