Waardebepaling bedrijf

Wanneer heeft u een waardering van een bedrijf nodig en hoe kunt u de bedrijfswaarde berekenen? Er zijn een aantal situaties waarin het belangrijk is om een deskundige waardering te laten uitvoeren: uiteraard als u een bedrijf gaat kopen of verkopen, maar ook bij overdracht binnen familie, echtscheiding of andere geschillen kan het nuttig zijn om de bedrijfswaarde te laten berekenen door een Register Valuator.

Wanneer wilt u de waardering van uw bedrijf weten?

De meest voorkomende waardering bij bedrijven vindt plaats in het licht van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out, Management Buy In, uitkoop (minderheids)aandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding (echtscheiding) of vererving.

Naast bovengenoemde situaties kan het in de volgende gevallen ook nuttig zijn om een waardering van een bedrijf te laten plaatsvinden:

  • Bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures (forensic valuation) als gerechtelijk deskundige
  • Bij aandelen- en optieregelingen
  • Voor financiële verslaglegging (impairment)
  • Second opinion / fairness opinion
  • Bindend advies in een mediation of arbitrage procedure

Het hoeven dus niet per se situaties te zijn waarin er een transactie plaats gaat vinden.

Hoe komt u aan een nauwkeurige waardering van uw bedrijf?

U kunt op verschillende manieren de waarde van uw bedrijf bepalen: via uw eigen accountant of zelfs door middel van een algemene vuistregel. Elke partij heeft echter andere belangen en invalshoeken. De accountant bekijkt de onderneming vooral vanuit de historische prestaties terwijl er misschien meer factoren zijn die ervoor zorgen dat de onderneming meer of minder waard gaat worden. Een Register Valuator, een onafhankelijke expert op het gebied van waardering van bedrijven, berekent de economische waarde en richt zich daarbij vooral op de toekomst. Wilt u een indicatie van de waarde? Bereken hier de waarde van uw bedrijf.