Economische waarde

Wat is economische waarde en waarom is dit een belangrijk begrip bij bedrijfswaarderingen? Economische waarde is de berekende waarde van een bedrijf die niet alleen is gebaseerd op historische prestaties maar vooral ook rekening houdt met de toekomst van een onderneming.

Economische waarde bij bedrijfswaardering

De economische waarde is de optelsom van alle verwachte geldstromen. Deze waarde is niet objectief: het tijdstip, de context en de positie van betrokkenen spelen een rol. Bovendien is de economische waarde, in tegenstelling tot de boekhoudkundige waarde (die uitgaat van historische prestaties), toekomstgericht en wordt er rekening gehouden met verwachte risico’s en onzekerheden. Omdat bij overnames met name de toekomst van belang is, wordt daarom vaak het economische waardebegrip gehanteerd. Ook Register Valuators gaan uit van de economische waarde bij bedrijfswaarderingen. Als er eenmaal een economische waarde is vastgesteld, zal (in het geval van een overname of verkoop) de prijs tot stand komen door onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Verschil tussen waarde en prijs

Bij een transactie zullen partijen ernaar streven om een positief verschil te creëren tussen prijs en waarde. Dat betekent dat iemand die wil kopen niet meer wil betalen dan de waarde die hij/zij aan het te kopen object toekent. Doordat prijzen afwijken van waardes komen transacties tot stand. Indien er geen verschil is tussen prijs en waarde creëert een transactie geen toegevoegde waarde. Hoe het verschil in waarde tussen koper en verkoper wordt verdeeld, hangt af van een aantal factoren zoals de alternatieven voor beide partijen, het gewenste tijdstip van de transactie, de informatie over de positie van de andere partij en de vaardigheid in het onderhandelen. Er kan zelfs een prijs ontstaan die ligt boven de waardering van de koper, als bijvoorbeeld prestige in het spel is.