Register Valuator

Wat doet een Register Valuator precies en waarom zijn ze zo nuttig bij bedrijfswaarderingen? Register Valuators bepalen op basis van verdiencapaciteiten, risico’s, mogelijkheden en verwachtingen de waarde van een bedrijf. Ook kan een Register Valuator optreden als vertegenwoordiger van uw belangen bij verschillende kwesties. Als u dus onafhankelijk financieel-economisch advies wat verder gaat dan uw boekhoudkundig, maar rekening moet houden met toekomstige opbrengsten en uitgaven (inclusief investeringen), dan is het goed te overwegen een Register Valuator in te schakelen.

Opleiding tot Register Valuator

Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Hoewel het waarderen van bedrijven een relatief nieuw vakgebied is, wordt het steeds vanzelfsprekender om in verschillende situaties een RV in te schakelen. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren. Het register van de Register Valuators wordt beheerd door het SWBO en RV’ers zijn veelal aangesloten bij de beroepsvereniging het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Wanneer zet je een Register Valuator in?

De Register Valuators, in Nederland inmiddels circa tweehonderd, worden ingeschakeld als onafhankelijke specialisten voor de waardebepaling van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen, vermogensbestanddelen van ondernemingen en vennootschappen (zoals bijvoorbeeld merken of klantenbestand), impairment-vraagstukken (waardering van deelnemingen) en schadeclaims.

Welke methodes gebruikt een Register Valuator?

Bij een waardering door Register Valuators vormt de economische waarde het uitgangspunt, niet de boekwaarde, omdat de netto geldstromen en de samenhangende ondernemersrisico’s bepalend zijn voor de waarde van een bedrijf. Register Valuators hanteren een waarderingsmodel dat daarop is gebaseerd. Op basis van de verwachte financiële performance (cashflow), SWOT-analyses en het risicoprofiel van de onderneming, berekent een Register Valuator de waarde van een bedrijf.