Waardebegrippen

Naast economische waarde en boekhoudkundige waarde zijn er nog een aantal waardebegrippen die een rol spelen bij bedrijfswaarderingen, namelijk stand-alone waarde, going-concern waarde, strategische waarde en liquidatiewaarde.

Stand-alone waarde

Stand-alone waarde is de waarde van de onderneming, zonder dat rekening gehouden wordt met extra opbrengsten dan wel mogelijkheden tot kostenbesparingen als het bedrijf zou samengaan met een andere onderneming. Ook wel synergievoordelen genoemd.. Van de stand-alone waarde wordt uitgegaan als uitgegaan wordt van verkoop van de onderneming aan het management (een MBO) of als deze synergievoordelen sterk afhangen van de (soort) koper en dit nog niet bekend is..

Een voorbeeld van een traject waarbij de standalone waarde is gehanteerd, is de verkoop van één van de top 3 videoconferencingspecialisten van Nederland, namelijk Qconferencing. Hier is meer te vinden over deze verkoop. Een ander voorbeeld waarbij deze waarde van belang was, is de Management Buy Out bij ontwerpstudio D/DOCK geweest.

Going-concern waarde

Going-concern waarde is de waarde van de onderneming, uitgaande van voortzetting (continuering) van de bestaande situatie, dus zonder nieuw beleid, productontwikkeling, optimalisatie financieringsstructuur, etc. Bijvoorbeeld als er geen aanleiding is om aan te nemen dat hiermee veel voordelen te behalen zijn.

Strategische waarde

Strategische waarde is de waarde van de onderneming, inclusief de te verwachten gevolgen van nieuw beleid, gezien door de (financiële) bril van een specifieke koper. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare bedrijven waarbij een deel van de overhead kosten kunnen wegvallen als gevolg van de samenvoeging.

Een voorbeeld van een dergelijke fusie is de fusie tussen cloud-specialist Bitbrains met branchegenoot ASP4all. Ook bij overnames kan de strategische waarde een rol spelen: bijvoorbeeld bij de overname van Comprise B.V. (marktleider op het gebied van personeelsroostering bij o.a. brandweerkorpsen en huisartsenposten) door Raet. Meer over deze overname is hier te vinden.

Liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde is de waarde van de onderneming als de aanwezige activa snel worden omgezet in geld. In tegenstelling tot going-concern waarde betekent dit  het beëindigen van (een deel van) de onderneming en het separaat verkopen van de verschillende activaposten. Als de liquidatiewaarde hoger ligt dan de going-concern waarder, is – rationeel gezien – voortzetting van de onderneming geen verstandige keuze. Uiteraard spelen vaak ook niet financieel-economische aspecten een rol waar evengoed rekening mee moet worden gehouden.