Wat is jouw bedrijf waard?

Sta je op het punt een bedrijf te verkopen of juist kopen? Dan wil je natuurlijk weten wat het bedrijf waard is. Om de waarde van een bedrijf te bepalen kun je verschillende methoden toepassen. De meest gebruikte licht ik graag toe: multiples (vuistregels), Discounted Cash Flow methode en de verbeterde rentabiliteitswaarde.

Vuistregel methode

In het midden- en kleinbedrijf wordt het meest gebruik gemaakt van vuistregels om de waarde te bepalen. De winst, het bedrijfsresultaat of de omzet wordt dan vermenigvuldigd met een factor. Denk aan:

  • 5 x de nettowinst
  • 1 x de omzet
  • 4 x het resultaat voor rente en belasting (EBIT)
  • 3,5 x het resultaat voor afschrijvingen, rente en belasting (EBITDA)

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het aantal leden maal een X bedrag. Voor specifieke branches en typen bedrijven zijn verschillende factoren die als vuistregel worden gebruikt. Het grote voordeel van deze methode is de snelheid en eenvoud. De vuistregel lijkt op het eerste gezicht een erg grove waarderingsmethode en dat klopt ook. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke situatie van een bedrijf. Specialisten in bedrijfsovername weten vaak wat gangbare vuistregels zijn en kunnen je meer vertellen over andere factoren die de waarde beinvloeden.

Bedrijfswaarde berekenen met Discounted Cash Flow (DCF)

Deze methode bepaalt de waarde van een bedrijf door toekomstige inkomsten (geldstromen of cash flows) contant te maken, want als je een bedrijf koopt zijn natuurlijk alleen de toekomstige geldstromen relevant. Je investeert immers in de toekomst. Om te bepalen hoe groot de toekomstige geldstromen kunnen zijn, kijk je naar het verwachte rendement (toekomstige vrije geldstromen) en het risico. Zo wordt duidelijk hoeveel geldstroom er overblijft voor het betalen van rente, het aflossen van leningen of dividend uit te betalen of rente op leningen (oftewel de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van de onderneming).

Deze methode is de meest gedetailleerde en professionele manier om de bedrijfswaarde te berekenen. Belangrijk verschil met de andere methoden is dat investeringen, in zowel vaste activa als in werkkapitaal, in de waardering worden meegenomen. Een nadeel van deze methode is dat voor een goede toepassing de beschikbaarheid van betrouwbare prognoses vereist is. Door verschillende scenario’s uit te werken kan je dit ondervangen.

Verbeterde rentabiliteitswaarde

Een andere manier om de waarde van een bedrijf te berekenen is door uit te gaan van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. Dit noem je de verbeterde rentabiliteitswaarde methode.

Hoe werkt het? Eerst wordt de normale winst berekent op basis van gemiddelde winsten uit het verleden en de toekomstverwachting. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige vermogensstructuur om de bedrijfswaarde te berekenen. Daarna wordt net als bij de vuistregel methode het gemiddeld genormaliseerd resultaat na belasting met een factor vermenigvuldigd. Door de uitkomst hiervan vervolgens te corrigeren voor overschot dan wel tekort aan eigen vermogen wordt de genormaliseerde verbeterde rentabiliteitswaarde verkregen.

Doordat de vermogensstructuur ook wordt meegenomen is deze methode iets nauwkeuriger dan de bovengenoemde multiple methode.

Waarde wordt niet altijd betaald

De waarde van de bedrijf, zoals die kan worden berekend met de bovenstaande methoden, wordt niet altijd betaald. Zoals bij iedere onderhandeling hangt de prijs die wordt betaald af van meer factoren dan alleen de ‘objectieve’ waarde. Denk aan:

  • Het financiële vermogen van de koper en verkoper
  • Het aantal geïnteresseerden
  • De wijze van financiering
  • Mogelijke synergie voordelen voor de koper
  • Emotie, hoe graag willen beide partijen kopen of verkopen
  • Onderhandelingsvaardigheid van de partijen

Geen verrassingen; schakel hulp in!

Als je een bedrijf wilt kopen of verkopen wil je achteraf niet van een koude kermis thuiskomen. Een goede waardebepaling en begeleiding bij een bedrijfsoverdracht dan ook een must. Schakel hier altijd een deskundige voor in. Zo verklein je het risico en krijg je de beste prijs.